Gästgiverier - Bäst information om Gästgiverier och Värdshus


Gästgiverier

Gästgiverier

Ett gästgiveri är ett ställe där resande tidigare kunnde stanna till för en bit mat men även övernattning. Gästgiverierna låg ofta i mindre samhällen längs transportvägar.

Gästgiveriet erbjöd inte bara övernattning för människor men även för hästar. Det fanns även möjlighet att byta häst på ett gästgiveri om man hade bråttom att fortsätta.

Gästgiverierna har i Sverige utvecklats och förändrats kraftigt från de första infördes på 1200-talet fram till 1800-talet då tågen helt förändrade möjligheten till snabba transporter.

Reglering av gästgiverier

Gästgiveri

Gästgiverierna reglerades tidigt bland annat hur tätt de skulle ligga men det fanns också regler eller riktlinjer hur ett gästgiveri skulle vara. Dessa regler finns än idag för gästgiverier, hotell och restauranger men är uppdelade och omformulerade i olika lagar och uppfattas som självklara för alla.

  • Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltider.
  • Då servett framställes, bör den vara ren.
  • Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum.
  • Bjud ej resande härsket smör eller illfarna ägg.
  • Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna.
  • Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så att de icke behöva stöd av väggarna.
  • Håll rummen varma då kall väderlek inträffar, även om inga resande för tillfället finns i dem.


Framtiden för gästgiverier

Framtida gästgiveri

Idag finns det många typer av gästgiverier, allt från de gamla klassiska trähusen så har fler hundra år på nacken, till de moderna gästgiverierna som är helt nybyggda med en hög standard. Så länge det finns möjlighet för människor att resa kommer gästgiverier att efterfrågas men de blir mer koncentrerade till större samhällen eller till mycket idylliska platser.